Lukę w uzębieniu powstałą można uzupełnić mostem protetycznym. Jest to proteza oparta na sąsiadujących zębach. Most pozwala na uzupełnienie braku nawet kilku zębów i jest tańszą alternatywą dla implantów. Poniżej więcej informacji na ten temat. Zachęcamy do lektury!

Kiedy stosuje się most protetyczny?

Utrata zęba bądź części zębów znacząco zmniejsza funkcjonalność szczęki. Luka w uzębieniu negatywnie wpływa na proces rozdrabniania pokarmu, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia przeżuwanie jedzenia, co skutkuje dyskomfortem pacjenta, a także dolegliwościami układu pokarmowego. Zęby przednie stanowią istotny element w procesie mówienia, braki w tym miejscu powodują trudności w prawidłowym artykułowaniu zgłosek, a w konsekwencji problemy z komunikacją. Nie bez znaczenia jest też walor estetyczny. Zdrowe, równe i białe zęby poprawiają wygląd oraz podnoszą samoocenę każdego człowieka. Doskonałym rozwiązaniem na powyższe przypadłości jest most protetyczny.

Struktura mostu protetycznego

Nazwa omawianego uzupełnienia nawiązuje do zwykłego mostu drogowego, gdyż jego konstrukcja bardzo go przypomina. Proteza tego typu oparta jest na zębach sąsiadujących z luką w uzębieniu, nazywanymi filarami. Pomiędzy nimi znajduje się przęsło z uzupełnieniem brakujących zębów. Dobrze wykonany most protetyczny do złudzenia przypomina naturalne uzębienie i doskonale zastępuje brakujące zęby.

Jak zakłada się most protetyczny?

Wypełnienie luki w uzębieniu mostem protetycznym jest możliwe wyłącznie, gdy znajduje się ona pomiędzy zdrowymi zębami lub implantami, na których proteza ta zostanie oparta. Na początek pobierany jest odcisk szczęki w miejscu zakładania mostu. Następnie szlifowane są korony filarów i zakładany jest na nie most tymczasowy (do czasu wykonania mostu stałego przez technika dentystycznego). Po wykonaniu mostu, dentysta zdejmuje protezę tymczasową i montuje właściwą.
Przeciwwskazania do stosowania mostów protetycznych

O tym czy most protetyczny może zostać zamontowany u pacjenta, decyduje stomatolog. Decyzja jest zależna od indywidualnego przypadku. Czynnikiem wykluczającym zastosowanie mostu jest brak lub zły stan zębów stanowiących jego filar. Wówczas korzystniejsze dla pacjenta może być inne rozwiązanie, jak implanty lub proteza zębowa.

Zalety i wady mostów protetycznych

Mosty protetyczne doskonale spełniają swoją funkcję jako wypełnienie braków w uzębieniu. Są montowane na stałe i pozwalają na uzupełnienie większej liczby utraconych zębów. Mogą zastąpić zarówno zęby przednie jak i trzonowe. Koszty założenia mostu są niższe niż wstawienie implantów. Rozwiązanie to wymaga jednak oszlifowania zębów stanowiących filary mostu, co nieodwracalnie zmienia ich strukturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *