Implanty zębowe Katowice

Upływający czas, niekorzystne czynniki wpływające na zęby i urazy, niejednokrotnie powodują, że uśmiech staje się niekompletny, traci swój dawny urok, a układ stomatognatyczny nie może we właściwy sposób wypełniać swoich funkcji. Współczesna implantologia dysponuje jednak ogromnymi możliwościami uzupełniania różnego rodzaju braków w uzębieniu. Implanty zębowe są niebywale trwałe, odznaczają się wysoką jakością wykonania i diametralnie poprawiają komfort życia Pacjenta.

Dlaczego warto stosować implanty zębowe?

Implanty zębów mają wiele zalet natury estetycznej, funkcjonalnej i zdrowotnej. Nawet pojedyncze luki w łuku zębowym niosą ze sobą wiele negatywnych skutków. Zęby pozbawione podparcia, mają tendencję do zmiany swojego położenia w obrębie łuku. Kość w miejscu braku zębowego ulega stopniowemu zanikowi, ponieważ nie jest na nią wywierane mechaniczne obciążenie, które w normalnych warunkach zęby przenoszą na strukturę kostną.

Twarz Pacjenta z niekompletnym uzębieniem zaczyna starzeć się w zastraszającym tempie, ponieważ tkanki miękkie nie mają odpowiedniego podparcia. Mogą wystąpić także trudności z rozdrabnianiem pokarmu i związane z tym dolegliwości ze strony układu trawiennego. Widoczne ubytki w jamie ustnej odbijają się też na psychice Pacjenta, powodując jego wycofanie, niechęć do nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji międzyludzkich, a w skrajnych przypadkach nawet do depresji. Zastosowanie implantów zębowych pozwala tego wszystkiego uniknąć i daje Pacjentowi szansę na to, by dalej w pełni mógł korzystać z życia.

Dzięki odpowiedniej higienie jamy ustnej oraz systematycznych kontrolach w gabinecie stomatologicznym, implanty mogą służyć nawet do końca życia..

Zabieg wszczepienia implantów zębowych jest poprzedzony konsultacją. Pacjent, który chce poddać się tego rodzaju zabiegowi, musi także wcześniej wykonać szczegółowe badania diagnostyczne zlecone przez lekarza. Implanty zębowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Wszczep wprowadza się w otwór wykonany w kości, a następnie zamyka się ranę. Implant potrzebuje czasu, by stać się integralną częścią kości i na stałe wrosnąć w jej strukturę. Gdy proces osseointegracji pomyślnie się zakończy, na implancie można osadzić koronę protetyczną.

Zalety implantów zębowych

Implanty zębowe to sztuczne korzenie, które są wszczepiane do kości szczęki lub żuchwy w celu zamocowania sztucznych zębów lub mostów. Są one coraz popularniejszą metodą leczenia stomatologicznego braków zębowych i utraty zębów, ponieważ oferują wiele zalet w porównaniu z innymi metodami. Oto niektóre z nich:

 • Długotrwałe efekty
  Implanty zębowe są trwalsze niż protezy ruchome i mogą służyć pacjentowi przez wiele lat.
 • Naturalny wygląd
  Implanty zębowe wyglądają i działają jak naturalne zęby, co pozwala pacjentowi cieszyć się pełnym uśmiechem.
 • Brak ograniczeń dietetycznych
  Implanty zębowe nie ograniczają pacjenta w jedzeniu pokarmów, co nie jest możliwe w przypadku protez ruchomych.
 • Poprawa mowy
  Braki zębowe mogą prowadzić do trudności z mówieniem, a implanty zębowe mogą pomóc poprawić jakość mowy.
 • Poprawa funkcji żucia
  Implanty zębowe umożliwiają pacjentowi prawidłowe żucie pokarmów, co jest trudne przy protezach ruchomych.
 • Poprawa estetyki twarzy
  Braki zębowe mogą prowadzić do osłabienia kości i tkanek w okolicach ust, co może prowadzić do zmiany kształtu twarzy. Implanty zębowe pomagają utrzymać naturalny kształt twarzy.

Rodzaje implantów zębowych

W implantologii wyróżnia się różne rodzaje wszczepów, a główne różnice pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami dotyczą głębokości, na jaką się je wszczepia i tego, jak są zbudowane. Biorąc pod uwagę kryterium głębokości wszczepiania, można wyróżnić implanty zębowe podokostnowe oraz śródkostne. Te ostatnie z wymienionych są obecnie najczęściej wykorzystywane przez lekarzy implantologów, ponieważ zapewniają najlepsze efekty leczenia.

Koncentrując się na różnicach w budowie poszczególnych implantów, można wyróżnić implanty jednofazowe i dwufazowe. Wszczepy jednofazowe pozwalają na znaczne skrócenie procedury implantacyjnej, ponieważ niemal natychmiast można na nich osadzić koronę. Implanty dwufazowe, ze względu na swoją bardziej skomplikowaną budowę – na którą składa się śruba wewnątrzkostna, łącznik, śruba zamykająca i gojąca – wydłużają leczenie implantologiczne.

Jak wygląda procedura implantacji zęba?

Warto pamiętać, że procedura implantacji zęba składa się z szeregu kroków. Należą do nich:

 • diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu – posiłkując się obrazem klinicznym, a także badaniami, między innymi RTG, tomografią komputerową lub też CBCT, lekarz sprawdza, czy rzeczywiście pacjent może poddać się zabiegowi implantacji zęba,
 • właściwe wszczepienie zęba,
 • okres gojenia się implantu – proces ten zwykle trwa od 6 tygodni do nawet kilku miesięcy, w zależności od między innymi umiejscowienia danego implantu. Po tym czasie zostaje on odsłonięty i zakłada się na nim specjalny element, kształtujący otaczające go dziąsło,
 • przygotowanie pracy protetycznej, np. korony lub też mostu, która zostanie osadzona na implancie po całkowitym zagojeniu się tego miejsca,
 • umocowanie na implancie pracy protetycznej – dzięki ostatecznej rekonstrukcji protetycznej pacjenci mogą swobodnie gryźć czy też uśmiechać się oraz funkcjonować tak, jak przed utratą zęba.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty!